SMC073

Het organiseren van de maandelijkse bijeenkomsten van de Social Media Club. Deze gaan over succesverhalen door sociale media. Het aanleveren van onderwerpen, het zoeken en voorbereiden van sprekers en de algehele organisatie.

Social Media veranderen de samenleving waarin we werken en leven drastisch. Om inzichten te krijgen die ons (zakelijk) verder kunnen helpen, kunnen we van elkaar leren door kennis te delen. SMC073 biedt daarvoor een platform. Elke maand organiseert de club een bijeenkomst waarin sprekers de deelnemers informeren, uitdagen en inspireren. Bovendien kun je er netwerken met de regio 073.

De club is opgericht voor en door mensen die interesse hebben in de ontwikkelingen van Social Media. De kerngroep die de bijeenkomst organiseert bestaat uit tien ondernemende Bosschenaren. Nathaly van Grinsven van Buro Zizo is een van de ondernemers die er vanaf de oprichting bij betrokken is.

SMC073 organiseert alle bijeenkomsten met gesloten beurzen. De organisatie werkt vrijwillig en zoekt steeds een locatie die gratis ter beschikking wordt gesteld. Ook de sprekers worden niet betaald. Toegang voor de bezoekers is gratis.